برای اینکه دستیار من باشید باید یاد بگیرید که بیدمشک موی من را بخورید


شاید دوست داشته باشید: