اما جوراب و کفش پاشنه بلند خود را نگه می دارد


شاید دوست داشته باشید: