موفوس - ریزه کوچک ویویان دسیلوا قبل از اینکه سوار خروس بزرگش شود، جیمک روی زانو و گلویش می‌نشیند


شاید دوست داشته باشید: