عزیزم بیدمشکی به عکاسش اجازه می‌دهد که الاغ‌اش را لعنت کند


شاید دوست داشته باشید: