پیتون پرسلی خالکوبی شده، گلوی عمیقی می دهد و خروس سیاه بزرگ را در گلوری هول لعنت می کند


شاید دوست داشته باشید: