لوسی و لکسی، شلخته‌های خانه فرات هستند که خروس وحشی شده‌اند


شاید دوست داشته باشید: